Spolupráce‎ > ‎

Bodyshopping


  POZOR, TENTO WEB NENÍ AKTUÁLNÍ!  

  Veškeré informace týkající se spolupráce kontraktorů s Aiteqem najdete na www.aiteq.jobs.  


Aiteq nabízí pronajímaným specialistům zřejmou přidanou hodnotu. Každý kontraktor zná svoji sazbu u koncového zákazníka a jaká její část zůstává v Aitequ. Díky odstupňovaným tarifům si může zvolit výši marže a odpovídající služby podle preferencí. Snahou je zapojovat spolupracovníky také do realizace interních projektů, případně nápadů jich samotných.

Chceme vám ukázat jakým způsobem Aiteq spolupráci nabízí, jaká část ceny v Aitequ zůstane a co konkrétního za ni kontraktor získá. Proto jsme sepsali soubor zásad, kterými se řídíme ve vztahu k pronajímaným specialistům. Motivací jeho vzniku nebylo pravidla nastavit (řídíme se jimi automaticky z našeho přesvědčení), ale přehledně je prezentovat.

Zásadní motivaci a přidanou hodnotu cítíme v transformaci vztahu kontraktor - klient na klient - (Aiteq) - klient. Každý kontraktor je pro nás klientem, kterému poskytujeme jasně definované služby. Bez tohoto rozměru by pro nás podnikání v oblasti pronájmu specialistů ztratilo smysl.

Pravidla při zprostředkování

 • Přímý kontrakt se specialistou
  Všichni lidé nabízení k pronájmu, mají s Aiteqem přímý smluvní vztah (pracovní smlouva, kontrakt). Nepřeprodáváme jinde nakoupené lidi. Snažíme se budovat přirozeně spolupracující tým, komunitu sdílející určité hodnoty a cíle. Proto jsou pro nás vedle odborných znalostí kandidátů velmi důležité a respektované vlastnosti charakterové.

 • Koncový zákazník nebo partner
  Preferujeme kontrakty s koncovým zákazníkem. Vzhledem k naší velikosti a zájmu zprostředkovat lidem zajímavé projekty nabízíme příležitosti i našich blízkých partnerů. V současnosti spolupracujeme s několika málo partnery v Čechách a na Slovensku, kteří se rekrutovali z dlouhodobě spolupracujících společností a ctili vždy určité, nám blízké obchodní i morální zásady. Příkladem je úplná transparentnost při jednání o podmínkách kontrkatu (sazba).

 • Individuální přístup
  S každým specialistou nastavujeme podmínky kontraktu individuálně. Tzv. tarify jsou prostředkem k pochopení našeho fungování a volbu základního způsobu spolupráce a odměňování. Nejsou to škatulky, do kterých musí být každý kontrakt nutně zařazen, ale nastavení výchozích podmínek pro jednání o konečné podobě smlouvy.

 • Transparentní odměňování
  Při nastavování odměny vycházíme z potřeb každého specialisty a možnostech zákazníka nebo projektu. V každém případě však vždy uplatňujeme plně transparentní přístup, který je běžný např. v UK, Německu nebo Rakousku, ale podle našich informací ojedinělý v ČR.

  Každý pronajatý specialista, který si zvolí odměňování založené na procentech, u nás ví, kolik za něj účtujeme zákazníkovi, tedy jaká je marže Aitequ. Současně má k dispozici odpovídající paletu služeb, jejichž cenu marže představuje (viz tarify).

 • Spoluúčast při alokaci
  Při jednání o novém kontraktu - obsazení pozice u zákazníka je každý vždy součástí jednání a bez jeho účasti a souhlasu není kontrakt uzavřen. Nové pozice nepřidělujeme, ale nabízíme. Kvalitní práci může odvést jen člověk, kterého baví a dělá ji, protože sám chce. Podívejte se na aktuálně otevřené pozice.

 • Svoboda
  Rámcová smlouva, kterou s kontraktory uzavíráme nijak nezavazuje ke spolupráci s Aiteqem. Pokud není aktivní konkrétní objednávka, může každý specialista pracovat pro koho chce. Považujeme za zcela normální věc, že lidé přicházejí a odcházejí, vybírají si podle svých aktuálních potřeb, které se právě v té chvíli nemusí krýt s naší nabídkou. Pokud odejdou je to jejich svobodná vůle, které nikdy nebudeme bránit. Nesužuje nás žádný komplex, který by kontraktory nutil k dodržování konkurenčních doložek a jiných hysterických nástrojů.

 • Komunita
  Nejsme anonymní zprostředkovatel. Přestože drtivou většinu času pracují kontraktoři u zákazníka, setkáváme se pracovně i nepracovně při pravidelných i mimořádných akcích jako jsou výjezdní zasedání, společná odpoledne, večery nebo předvánoční oslavy. Snažíme se sdílet myšlenky týkající se nejen odborných a pracovních záležitostí. Udržování komunitního rázu společnosti se nám vrací v realizacích interních nápadů a projektů, vzájemné důvěře, pracovní spokojenosti i příjemných zážitků mimo práci.

  Informace a fotoreporty z některých našich mimopraocních aktivit můžete nalézt na našem blogu nebo sociálních sítích (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn).

  Není naším cílem podat si ruku u pohovoru, pero při podpisu smlouvy a jednou za měsíc peníze za fakturu. Společná realizace nápadů se neobejde bez osobního rozměru spolupráce. A bylo by škoda naše i vaše nápady nechat ležet lad
Aktuálně otevřené pozice najdete na www.aiteq.jobs/open-positions.