Spolupráce‎ > ‎Bodyshopping‎ > ‎

Affiliate Program


  POZOR, TENTO WEB NENÍ AKTUÁLNÍ!  

  Veškeré informace týkající se spolupráce kontraktorů s Aiteqem najdete na www.aiteq.jobs.  


Akvizici nových zákazníků od roku 2018 podporuje náš Affiliate Program, který spočívá v podílu na zisku ze všech kontraktů uzavřených se získaným zákazníkem. Každý partner, který získá pro Aiteq nového zákazníka - dojedná nebo jiným způsobem zajistí podpis rámcové smlouvy, má nárok na podíl ze zisku všech bodyshopping kontraktů podle níže uvedených podmínek.

Získání nového zákazníka může být logickým následkem spolupráce v rámci tarifu FREELANCER nebo ASSOCIATE. V takovém případě se Affiliate Program neaplikuje na samotného kontraktora - odměna je vyjádřena v nastavení tarifů.

Affiliate Program nelze kombinovat s Referral Programem. V případě splnění podmínek nároku na odměnu v obou programech bude uplatněn ten program, který v daném období nabízí vyšší podíl na zisku (nevztahuje se na jednorázovou odměnu v Referral Programu, která bude předána vždy).

Pro zájemce o dlouhodobější obchodní činnost v oblasti pronájmu kapacit může být Affiliate Program způsobem navázání spolupráce a ověřením fungování před uzavřením smlouvy o výhradním nebo nevýhradním obchodním zastupování. V případě zájmu o takový typ spolupráci pište prosím na jobs@aiteq.com.

VÝŠE PODÍLU
(AFFILIATE REWARD)
PODMÍNKY
50 % zisku
Nárok na odměnu vzniká partnerovi každý měsíc, ve kterém sám má aktivní kontrakt s Aiteqem v oblasti pronájmu kapacit (bodyshopping). Nárok na podíl není časově omezený.
25 % zisku
Nárok na odměnu vzniká partnerovi každý měsíc v prvních dvou letech po podpisu rámcové smlouvy s novým zákazníkem. Partner nemusí mít kontrakt s Aiteqem v oblasti bodyshoppingu.

Spolupráce a výplata odměny může dále pokračovat za individuálních podmínek uzavřením smlouvy o výhradním nebo nevýhradním obchodním zastoupení.