Spolupráce‎ > ‎Bodyshopping‎ > ‎

Systém tarifů


  POZOR, TENTO WEB NENÍ AKTUÁLNÍ!  

  Veškeré informace týkající se spolupráce kontraktorů s Aiteqem najdete na www.aiteq.jobs.  


Každý kontraktor má při pronájmu jiné priority ve způsobu odměňování nebo využívání nabízených služeb. Ale vždy sledují jeden z následujících trendů:
  • maximalizace peněžní odměny i za cenu většího rizika,
  • jistotu i za cenu nižší odměny.
Aby lidé mohli lépe uchopit nabízené podmínky a dostatečně zvážit, co je pro ně důležité, vytvořili jsme tzv. tarify - soubory vychozích podmínek pro nastavení smlouvy. Podmínky jednotlivých tarifů jsou navržené tak, aby rovnoměrně pokryly prostor mezi výše uvedenými póly. Každý tarif určuje:
  • jakou odměnu bude kontraktor získávat za pronájem,
  • jaké služby bude za tuto odměnu od Aitequ dostávat.
Principem odměňování se potom tarify rozdělují na:
  • podílové - kontraktor dostává dohodnuté procento zákaznické sazby,
  • fixní - kontraktor dostává dohodnutou denní sazbu nezávisle na výši zákaznické sazby.
Podmínky jsou vyhlašovány každý rok a kontraktor si volí tarif na celý rok spolupráce.

Nastavení pro: 2018, 2017, 2016.