Spolupráce‎ > ‎Bodyshopping‎ > ‎

Tarify 2018


  POZOR, TENTO WEB NENÍ AKTUÁLNÍ!  

  Veškeré informace týkající se spolupráce kontraktorů s Aiteqem najdete na www.aiteq.jobs.  


Pro rok 2018 vychází Aiteq z následujícího nastavení tarifů pro odměňování kontraktorů za pronájem. Jedná se o výchozí podmínky k individuálnímu nastavení pro každého kontraktora.

Nově jsme spustili Affiliate Program pro oceňování akvizice nových zákazníků. Nadále zůstává aktivní náš finančně zajímavý Referral Program.
 

TARIF
ODMĚNA
(% zákaznické sazby)
SLUŽBY
FREELANCER 97 %
Určený všem, kteří si sami najdou příležitost (nebo již kontrakt mají) a potřebují smluvně zajistit; bez požadavku na další služby, které Aiteq kontraktorům nabízí.
 • znalost prodejní sazby;
 • nárok na podíl z kontraktů s doporučenými specialisty po celou dobu platnosti obou kontraktů - detailní podmínky definuje Referral Program;
 • smluvní zastřešení (včetně kontinuální aktualizace smlouvy dle aktuální legislativy a posuzování švarc-systému, převzetí odpovědnosti za náhradu kapacity, pojištění odpovědnosti, ...);
 • splatnost faktur 30 dní, ne však dříve než zaplatí zákazník;
 • +
 • kterákoliv z níže uvedených služeb po dohodě.
Pokud kontraktor tímto způsobem získá nového zákaníka pro Aiteq, nabízí se mu zúročení využití tarifu FREELANCER účastí v našem Affiliate Programu.
ASSOCIATE 92 %
Určený všem, kteří si sami najdou příležitost (nebo již kontrakt mají) a potřebují především smluvně zajistit, ale mají zájem o další spolupráci s Aiteqem, např. při vyhledávání následných alokací.
 • všechno platné pro tarif FREELANCER;
  +
 • management příležitostí a alokací v souladu s požadavky kontraktora (časové a lokační preference, požadavky na prostředí a sektor, home office, práce na vlastním HW - BYOD, ...);
 • účast ve výběrových řízeních a prezentace profilu u zákazníků Aitequ;
 • zahrnutí profilu do pravidelných indikativních nabídek za účelem zajištění dalších příležitostí;
 • organizace a plánování pohovorů; správa CV v systému Aitequ;
 • mobilní tarif pro sebe a rodinné příslušníky, pevný nebo mobilní internet domu za výhodných podmínek v rámci smlouvy významného zákazníka u operátora (vyúčtování vždy za 3 měsíce);
 • možnost využívání zázemí a technologií (kanceláře na Andělu, Google Account, cloud, ...);
 • možnost realizace interních projektů a startupů nebo vlastních nápadů pod Aiteqem;
 • možnost účasti na pracovních i mimopracovních akcích.
Pokud kontraktor tímto způsobem získá nového zákaníka pro Aiteq, nabízí se mu zúročení využití tarifu ASSOCIATE účastí v našem Affiliate Programu.
PARTNER 80 - 90 %
Podmínky pro první 3 roky s výhledem dlouhodobější spolupráce. Finální výše podílu je předmětem vzájemné dohody, bude odrážet rozsah využívaných služeb a potenciál spolupráce.
 • všechno platné pro tarif ASSOCIATE;
  +
 • splatnost faktur 30 dní nezávisle na platbě zákazníka;
 • daňové a účetní poradenství pro kontrakt s Aiteqem neomezeně (asistence při registraci živnosti, daňová evidence, vystavování faktur, optimalizace, daňové přiznání, odklad daňového přiznání a platby daně, ...);
 • právní poradenství v rozsahu 5 hodin za rok spolupráce, dále za sazbu 2 000 Kč / hod;
 • příspěvek na školení / certifikace ve výši 10 000 Kč za rok spolupráce;
 • vyjednání home office (pokud to umožní stav projektu a pravidla zákazníka, nelze garantovat);
 • neomezený mobilní tarif pro pracovní i soukromé účely + datový tarif min. 1,5 GB s podmínkou souhlasu uvedení čísla v interním seznamu, případně předání zákazníkovi (např. držení pohotovosti);
 • pevný nebo mobilní internet domu;
 • po roce spolupráce mobilní telefon podle vlastního výběru každé 3 roky;
 • notebook podle vlastního výběru, pokud pozice u zákazníka vyžaduje vlastní HW;
 • možnost zapůjčení firemního HD projektoru;
 • možnost využívat partnerský účet služby zaslat.cz za zvýhodněných podmínek pro posílání zásilek;
 • roční Lítačka (Praha) nebo využívání SMS jízdenek ve stejné výši;
 • možnost využívání partnerské taxi služby.
Uvedené podmínky lze garantovat při podpisu kontraktu na 1 rok, jinak po dohodě.
SENIOR PARTNER
85 - 95 %
Pro všechny spolupracující s Aiteqem 3 roky a déle (kumulativně, i s případným přerušením). Finální výše podílu je předmětem vzájemné dohody, bude odrážet rozsah využívaných služeb, historii a potenciál spolupráce.
 • všechno platné pro tarif PARTNER;
  +
 • garantovaná sazba rovná nebo vyšší než předcházející kontrakt trvající min. 1 rok;
 • možnost dohodnout kratší splatnost faktur za cenu snížení podílu (navýšení marže Aitequ);
 • okamžitá platba pokud zákazník zaplatí dříve než je splatnost faktury kontraktora;
 • nárok na zálohu ve výši 50 % fakturované částky v polovině doby splatnosti faktury;
 • příspěvek na školení / certifikace ve výši 20 000 Kč za rok spolupráce;
 • daňové a účetní poradenství nad rámec kontraktu s Aiteqem do 8 hodin za rok spolupráce;
 • právní poradenství v rozsahu 5 hodin za rok spolupráce, dále za sazbu 2 000 Kč / hod.
Uvedené podmínky lze garantovat při podpisu kontraktu na 1 rok, jinak po dohodě.
EMPLOYEE
fix
Lze aplikovat na zaměstnanecký poměr i kontrakt s fixní sazbou, která je dohodnutá na jeden rok.
 • všechno platné pro tarif PARTNER;
  kromě
 • znalost prodejní sazby - plyne z podstaty tarifu.