Spolupráce‎ > ‎Interaktivní CV‎ > ‎

Popis částí
  POZOR, TENTO WEB NENÍ AKTUÁLNÍ!  

  Veškeré informace týkající se spolupráce kontraktorů s Aiteqem najdete na www.aiteq.jobs.  


Professional profile

Několik vět slovního popisu profilu specialisty. Měl by vystihovat míru seniority, zdůraznit hlavní oblasti zkušeností a zásadní charakterové rysy (soft skills). Příklady:

More than 10 years experienced and certified Java EE Developer who has most experiences with developing of persistence back-end, web services, rich web applications based on the JSTL/JavaScript/AJAX platform. He is interested in all front-end technologies for web applications as well as integration solutions. He is a thoughtful man with a lot of experience in life with a positive human qualities that allow him to quickly adapt to the team.

Proficient developer with 7 years of commercial experience. He is interested in any new Java related project  where he can fully
utilize your know-how and gain new one. He is able to work independently as well as a part of larger team.

Key qualification

Primary role

Primární projektová role, kterou by měl specialista zastávat a pro kterou je sestavené toto CV. V případě, že by měl být specialista nabízen na jinou konkrétní roli, vytvoří se nové CV, této roli přizpůsobené. Primární rolí nelze editovat.

Secondary roles

Seznam dalších projektových rolí, které může specialista alternativně zastávat na základě svých zkušeností.

Relevant certifications

Seznam certifikací, které jsou relevantní k dané primární roli (např. Oracle Certified Java Programmer k Java Developer, apod.).

Personal data

Year of birth

Rok narození jako doplňující informace k dotvoření představy o mimo-profesní senioritě specialisty.

Citizenship

Státní občanství je důležitý údaj, který se nijak nezahrnuje do klasifikace specialisty, ale může hrát významnou roli u zahraničních projektů, kde může znamenat např. nutnost vyřízení víza.

Experience & knowledge summary

Shrnuje profesionální zkušenosti a znalosti.

Disciplines practiced

Seznam dsisciplín IT / softwarového vývoje (analýza, programování, testování, projektové vedení, ...). Každá disciplína by měla být doplněna informací o počtu let, po které specialista danou disciplínu praktikoval, např. "Business Analysis (4)".

Methodologies

Seznam praktikovaných metodik vývoje software (SCRUM, XP, UP, ...), opět ideálně s uvedením počtu let.

Analysis & design

Postupy, standardy, speciality používané v disciplínách analýza a design (např. OOA/D, UML, ...).

Programming languages

Seznam ovládaných programovacích jazyků. Pokud souvisejí s primární nebo sekundárními rolemi, měly by být opět uvedeny roky zkušeností.

QA activities

Zkušenosti s postupy, standardy, aktivitami z oblasti Quality Assurance (zátěžové testování, automatizované testování, integrační testování, ...).

Project management

Postupy a standardy z oblasti vedení projektů vývoje software.

Technologies

Seznam konkrétních technologií, API, knihoven, frameworků, standardů, protokolů, apod. , se kterými má specialista zkušenosti. Měly by být uspořádané do skupin, např. Java technologies. Pro přidání nové skupiny vždy použijte '✎ My CV' / 'Add'Technologies'.

Tools

Seznam nástrojů, aplikací, online služeb, se kterými má specialista zkušenosti. Opět struktorovat do skupin (např. IDE, CRM, ...) a pro přidávání nové skupiny vždy používat '✎ My CV / 'Add' / 'Tools'.

Fields Knowledge

Seznam obchodních/průmyslových oblastí, ze kterých má specialista zkušenosti (podílel se na vývoji software pro danou oblast). Např. finance, banking, pojišťovnictví, utility, telco, ...

Language skills

Seznam jazyků, které specialista ovládá: rodný jazyk + ostatní cizí jazyky s uvedením úrovně znalosti podle CEFR - za každým jazykem uvést třídu, např. English - B1.

Certifications, courses and trainings

Seznam všech certifikátů, kurzů, školení apod., kterých se specialista účastnil ve své pracovní kariéře nad rámec standardního vzdělání. Na rozdíl od 'Relevant certifications'v sekci 'Key qualification'uvést i certifikace/školení, které nemusí souviset s primární rolí. K názvu certifikátu/školení by měl být uveden rok absolvování a společnost, která specialistu vyzkoušela nebo školila.

Work experience by projects

Přehled pracovních zkušeností je uvedený na projektové bázi a strukturovaný do pracovních období.

Pracovní období (work period)

Pracovní kariéra specialisty je rozdělena do tzv. pracovních období (work period), které je dané časovým rozmezím (s přesností na roky), smluvním typem a jménem zaměstnavatele nebo partnera. Smluvní typ musí být jeden z:
 • 'Freelance career' - působní na volné noze (ŽL) bez uvedení konkrétního partnera - kontrakt s koncovým zákazníkem,
 • 'Partnership' - práce na základě smlouvy podle obchodního zákoníku na ŽL (nebo podobně) pro jednoho konkrétního partnera - více projektů pro více koncových zákazníků,
 • 'Employee' - standardní zaměstnanecký poměr s uvedení jména zaměstnavatele.
Pracovní období přidávat výhradně přes '✎ My CV / 'Add' / 'Working period'.

Projekt

Pod každým pracovním obdobím je seznam projektů, které v něm specialista realizoval, na kterých se podílel. U každého projektu musí být uvedené následující údaje:
 • období definované měsícem a rokem začátku a konce působení na projektu,
 • jméno koncového zákazníka, pro kterého byl projekt realizován - lze nechat prázdné v případě interního/produktového projektu,
 • jméno projektu,
 • krátký popis projektu / vyvíjeného systému,
 • seznam projektových rolí, které specialista zastával,
 • popis hlavních činností a odpovědností na projektu,
 • seznam použitých technologií, programovacích jazyků a nástrojů.
Projekty přidávejte výhradně přes '✎ My CV'  / 'Add''Project'.

Education

University

Uvést období, jméno univerzity, fakultu, téma diplomové práce, získaný titul, město a stát. Pokud na dané škole specialista získal více titulů, přidat každý jako zvláštní záznam (univerzitu).
Univerzity a vysoké školy přidávat výhradně přes '✎ My CV / 'Add' / 'University'.

Střední školy

Uvést období, jméno školy, specializaci, město a stát. Pokud na dané škole specialista získal více titulů, přidat každý jako zvláštní záznam (univerzitu).
Univerzity a vysoké školy přidávat výhradně přes '✎ My CV / 'Add' / 'Secondary (high) school'.

Chráněné oblasti dokumentu

Hlavička

Hlavička CV je chráněná proti editaci uživatelem, protože obsahuje identifikační údaje. Kromě loga a odkazu hlavička obsahuje následující generované hodnoty:
 • unikátní identifikační číslo specialisty - vygenerované při vytvoření CV (vložení specialisty do databáze),
 • celé jméno specialisty,
 • titul specialisty složený z:
  • indikace seniority podle roku první zkušenosti v primární roli,
  • název primární projektové role.

Zápatí

V zápatí se mohou objevit copyright, odkaz na licenční ujednání, zásady ochrany osobních údajů apod.

Skryté listy

Kromě samotného obsahového listu CV jsou v souboru další chráněné a skryté listy, které se používají při aktualizaci nebo jako šablona pro generování nových záznamů. Jejich počet a název se může měnit s verzí interkativního CV.