Spolupráce‎ > ‎Interaktivní CV‎ > ‎

Jak vytvořit CV


  POZOR, TENTO WEB NENÍ AKTUÁLNÍ!  

  Veškeré informace týkající se spolupráce kontraktorů s Aiteqem najdete na www.aiteq.jobs.  


Postup

 1. Vyplňte úvodní kontaktní formulář, který zjišťuje několik informací potřebných k vygenerování kostry vašeho CV. Velice důležitým údajem je emailová adresa, která musí být spojená s Google účtem (tomuto účtu bude nový dokument nasdílen).
 2. Na zadaný email obdržíte pozvánku k editaci nasdíleného dokumentu (Google Spreadsheet). Zpráva bude odeslaná z adresy apps@aiteq.com, neodpovídejte na ni. CV otevřete kliknutím na odkaz ve zprávě (Open in Sheets).
 3. Po otevření CV dojde k automatické aktualizaci některých dat (číselníků) a uživatelského rozhraní - přibyde menu '✎ My CV' (úplně vpravo).
 4. Z menu '✎ My CV' zvolte položku 'Install...', která nainstaluje interaktivní funkce (po instalaci přístupné z  menu '✎ My CV'). Před instalací se spustí autorizační proces, při kterém vás Google požádá o udělení potřebných oprávnění. Bez tohoto kroku by nebylo možné interaktivní funkce používat. Aplikace, které budete práva udělovat se jmenuje Aiteq - Interactive CV (zkontrolujte v okně žádajícím o oprávnění). Kdykoliv, kdy budete chtít udělená oprávnění odebrat, můžete tak učinit na stránce security.google.com/settings/security/permissions, kde aplikaci Aiteq - Interactive CV jednoduše odstraníte.
 5. Po úplné inicializaci doporučujeme přesunout soubor v rámci vašeho Google Drive (ikona složky vedle jména souboru - Move to folder...). Zachovejte prosím původní jméno souboru.
Nyní můžete CV editovat. Chráněná jsou pouze některá pole sloužící k identifikaci nebo propojení s jinými systémy (číslo, jméno, primární role, apod.). Položky, které je potřeba nutně doplnit, jsou podbarveny červeně (podbarvení zmizí po vyplnění). Všechny informace můžete zadávat přímo do polí tabulky, ale důrazně doporučujeme maximálně využívat funkce z  '✎ My CV', které kontrolují korektnost vkládaných dat a zaručují zachování formátu.


Průvodce vyplněním

Nejdůležitějším a nejkomplexnějším rozšířením tabulky je 'Interactive guide...' - průvodce, který vás provede jednotlivými sekcemi CV tak, aby jejich vyplnění dávalo smysl a nezapomněli jste na některé důležité údaje. Při prvním spuštění průvodce budete po kliknutí na 'Start' přesměrováni na první krok. V každém kroku průvodce máte k dispozici tři standardní tlačítka:
 • 'Back' - přenese vás zpět k předchozímu neuloženému kroku průvodce,
 • 'Save & Next' - zkontroluje a uloží zadané informace a přejde k dalšímu kroku průvodce,
 • 'Skip' - přeskočí aktuální krok průvodce (budete se k němu moci vrátit později).
Při dalším spuštění průvodce detekuje, že máte rozpracované zadávání dat a nabídne vám pokračování - tlačítko 'Continue', po jehož stisknutí budete přesměrováni na první neuložený krok. Alternativně můžete zvoli 'Restart'a průvodce vám postupně nabídne opět všechny kroky, stejně jako při prvním spuštění. Pozor! Každý uložený krok po restartu průvodce přepíše data, která byla zadaná v předchozích spuštěních nebo ručně do buněk tabulky!

Přidávání informací

Obsahovou část CV máte plně přístupnou a můžete ji editovat dle svého uvážení. Aby byl však zachovaný formát, důležitý pro zákazníky a plná funkčnost interaktivních funkcí, prosím dodržujte následující pravidla:
 • Neodstraňujte žádné sekce. Pokud v dané oblasti nemáte nic k vyplnění nebo je pro vaší pozici irelevantní, nechte ji prázdnou.
 • Pro vkládání nových pracovních období (work period), projektů, vzdělání, certifikací a kurzů používejte vždy příslušnou funkci z nabídky '✎ My CV' / 'Add'.
 • Neměňte formát buněk - fonty, barvy, pozadí, orámování a velikosti buněk.

Odeslání CV

Jakmile budete mít CV kompletní, dejte nám vědět prostřednictvím standardní funkce  'File''Email collaborators...'. V okně 'Send message' ponechte z adresátů zaškrtlého pouze Resourcing.