Spolupráce‎ > ‎Interaktivní CV‎ > ‎

Publikování


  POZOR, TENTO WEB NENÍ AKTUÁLNÍ!  

  Veškeré informace týkající se spolupráce kontraktorů s Aiteqem najdete na www.aiteq.jobs.  


Po vyplnění CV jej můžete publikovat.  V terminologii Interaktivního CV to znamená, že můžete  vytvořit aktuální obraz (snapshot) vašeho CV ve formě PDF souboru. Ten je následně uložen na Google Drive (vlastníkem je systémový účet Aitequ) a jsou mu nastavená přístupová práva tak, aby byl přístupný ke čtení každému, kdo má odkaz. Pro snažší manipulaci a sdílení je odkaz zkrácen pomocí služby Google URL Shortener. Každý, komu poskytnete tento odkaz může vaše CV (resp. vytvořený obraz - samotný dokument není nikdy publikován nebo sdílen) zobrazit a stáhnout jako PDF soubor.

Funkce publikování CV je přístupná z menu '✎ My CV' / 'Publish...'. Můžete vytvořit jeden obraz za měsíc. Pokud potřebujete aktualizovat CV častěji, musíte předchozí obraz smazat (aplikace vám tuto možnost nabídne, pokud sama detekuje, že jste již tento měsíc obraz publikovali). Obrazy vytvořené v předchozích měsících jsou zachovány. Obrazy starší než jeden rok, mohou být bez varování z Google Drive odstraněny.
Comments